Denup - den usynlige pensel

Ovenover finder du de 5 hovedgrupper, som denne hjemmeside er bygget op omkring

Om projektet

Her finder du lidt omkring vores nye projekt,hvordan ser dagtilbudet ud i et drengeperspektiv, ligesom at du kan finde en del der hidhører fra vores projekt omkringt børns indre billeddanelse, blandt andet kan du mere om projekternes baggrund, teoretiske overvejelser og organisering.

Aktiviteter

Du vil her få en oversigt over de aktiviteter der var i det gamle projekt, men vi vil også her gøre opmærksom på vores tema uge i ug 22.

Læringsguide

Her er en række gamle læringsgude

Her kan du finde mere om de 10 læringsguider, projektet håber at få produceret i det kommende år. En læringsguide er en praktisk indføring i, hvordan man kan arbejde systematisk med forskellige aktiviteter.

Vidensbank

Her vil projektet søge at lægge forskellig viden og erfaringer om arbejdet med børns indre billeddannelse – til inspiration og debat i dagtilbud.

Projektet har fået lavet sin samlet rapport omkring børns indre billeddannelse.

Vi har her på siden lagt projektmappen ud til inspiration for jer alle.

Har du spørgsmål, ris/ros eller andet henviser vi til vores dialog forum du kan finde øverst i menuen.

Drengeprojekt

Hvordan ser dagtilbuddet ud i et drengeperspektiv?

Et helt nyt projekt i Nattergalen, her har vi gennem et år fået samlet materiale mm, vi udformet artikler mm.

 


Seneste indlæg:

30 sep 2013

Projekt Rapport

Nattergalen er et børnehus der fusionerede for snart 3 år siden. Vi har herved samlet 2 almindelig dagtilbud + en specialgruppe, på en nedlagt skole hvor vi har utrolig gode fysiske muligheder. Institutionen ligger i Brøndby Strand, og har en del børn der både er begavet og udfordret med to sprog.   Lige som andre […]

Kategori: Drenge projekt | Kommentarer: 0 | Tags: ,

27 maj 2013

Dagtilbudet set i et drengeperspektiv

Her vil vi løbende uploade fra dagen Konference den 27 maj   Oplæg ved Henrik Haubroe… HH 27-5-2013 drenge perspektivet fra konsulentens side Dagtilbuddet set i Drengeperspektiv oplæg ved Jens Evald Jørgensen        

Kategori: Drenge projekt | Kommentarer: 0

24 maj 2013

Frise

  Faciliteringsfrise Projektorganisering, – For at skabe overblik og en rød tråd i vores projekt, har vi brugt denne visuelle metode. Frisen understøtter projektforløbet, synliggør milepæle og er med til at fastholde fokus. Frisen er fremstillet med inspiration fra: www.toolsforschools.dk ).Frisen har hjulpet os med at styre projektet til skabe forandringer og fornyelse i huset. Rent praktisk har frisen […]

Kategori: Drenge projekt | Kommentarer: 0

Om Denup

Den Usynlige Pensel (DENUP) er et pædagogisk udviklingsprojekt, der har til formål at beskrive metoder og arbejdsformer til at styrke små børns indre billeddannelse som en del af sprogarbejdet i dagtilbud.

Med denne hjemmeside er det hensigten løbende at formidle projektets arbejde og resultater til så mange som muligt - og at skabe en platform for dialog om det pædagogiske arbejde med børns sprogudvikling i dagtilbud.

Hjemmesiden er derfor også et forsøg på at støtte en ny måde at dokumentere pædagogisk arbejde.

Projektet gennemføres af

Brøndby Kommune Pædagogisk Sprogcenter - Tidl. H.C. Andersen
Projektleder: Jens E. Jørgensen
Projektkonsulent: Henrik Haubro
Webmaster: Claus Heinrich