Forestillingsbilleder

Forestillingsbillederne er centrale i læreprocessen, fordi det er her vi skaber den første helhed af ydre og indre indtryk. Disse forestillingsbilleder vil meget hurtigt blive en del af perceptionen og dermed indgå i 3-filtret og vores evne til at opfatte, hvad der sker.

Men forestillingsbillederne vil også danne grundlag for vor handlen efterfølgende. Vi agerer på baggrund af vore forestillingsbilleder.

Forestillingsbillederne udvikles ud fra de erfaringer, vi gør. Hvis du tænker på erfaringer som små legoklodser, der støbes efterhånden som vi gør noget med omverdenen, vil der skabes mange forskellige farvede, størrelser og former klodser – der kan sættes sammen på uendelig mange måder. Disse forskellige sammensætninger kalder vi begreber.

For at skabe nogle gode og brugbare legoklodser er vi nødt til at gøre mange erfaringer. Ellers har vi ikke så mange muligheder for at skabe de forestillingsbilleder, der giver os mening – dvs. handlerum. Derfor er det vigtigt i læreprocessen at have mulighed for at gentage erfaringer, så de bliver til solide legoklodser. Der kan holde til at blive brugt til mange forskellige konstruktioner/begreber. Og som er et solidt fundament for de forestillingsbilleder, vi lynsnart skal sætte sammen for at handle.

Har du haft glæde af indlægget her eller har du nogen spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive en kommentar herunder eller hent vores RSS feed til din news reader.
mar 10, 2012 | Kategori: Projektets læringsbegreb | Kommentarer: 0 | Tags: , ,

 

Skriv en kommentar