12 mar 2012

Hvordan dagplejen kan styrke børns billeddannelse

Det lille barn lærer mere gennem de første leve år end resten af livet, det er her barnet skal blive et helt menneske, fra at være 100 % afhængig af mor, far og andre voksne, til gennem udvikling og læring, at blive kompetent og mindre afhængige af voksne. Drivkraften i denne udvikling er barnets nysgerrighed, […]

Læs mere om "Hvordan dagplejen kan styrke børns billeddannelse" her »


10 mar 2012

Forestillingsbilleder

Forestillingsbillederne er centrale i læreprocessen, fordi det er her vi skaber den første helhed af ydre og indre indtryk. Disse forestillingsbilleder vil meget hurtigt blive en del af perceptionen og dermed indgå i 3-filtret og vores evne til at opfatte, hvad der sker. Men forestillingsbillederne vil også danne grundlag for vor handlen efterfølgende. Vi agerer […]

Læs mere om "Forestillingsbilleder" her »