10 mar 2012

Forestillingsbilleder

Forestillingsbillederne er centrale i læreprocessen, fordi det er her vi skaber den første helhed af ydre og indre indtryk. Disse forestillingsbilleder vil meget hurtigt blive en del af perceptionen og dermed indgå i 3-filtret og vores evne til at opfatte, hvad der sker. Men forestillingsbillederne vil også danne grundlag for vor handlen efterfølgende. Vi agerer […]

Læs mere om "Forestillingsbilleder" her »