10 mar 2012

Fra læreplan til handleplan

Læreplan En Pædagogisk læreplan er den overordnede beskrivelse af de 6 udviklingsområder, som Social- og Integrationsministeriet har vedtaget i serviceloven og udtrykt i bekendtgørelsen om temaer og mål i pædagogiske læreplaner. Læreplanen kan/skal skrives ind i virksomhedsplanen. Området er ved regeringsændringen lagt over under det nye ministerium for familie og forbrugeranliggende. Handleplan En handleplan er en […]

Læs mere om "Fra læreplan til handleplan" her »


10 mar 2003

Samlede projektbeskrivelse

Baggrund Både forskning og praktiske erfaringer viser, at små børn har brug for at lære at danne indre billeder (forestillinger) for at udvikle deres sprog og kompetencer. Med en omverden, hvor børnene bombarderes mere en enorme mængde eksterne billeder i dagligdagen, er det endnu mere nødvendigt at skabe rum for at denne indre billeddannelse finder […]

Læs mere om "Samlede projektbeskrivelse" her »