24 maj 2013

De tre bukke Bruse

– eller hvordan kan man lave fælles aktiviteter i et hus med specialgruppe Af Linette Frandsen, Jens Evald Jørgensen og Pernille Dyvekær Steensborg   I Børnehuset Nattergalen har vi et specialtilbud med børn med forstyrrelse inden for det autistiske spektrum eller med kognitive vanskeligheder, hvilket giver udfordringer med basal indlæring. Vores gruppe er kendetegnet ved […]

Læs mere om "De tre bukke Bruse" her »


24 maj 2013

Drengetur i skoven

Drengetur i skoven. Denne læringsguide, er en praksisfortælling der igennem tilrettelæggelsen rummer en række kompetencer, som man lærer om i naturen, selve guiden kan hentes her. Drengetur i skoven Guiden vil blive vist i praksis i uge 22 på volden mellem Avedøre og Brøndby Strand.

Læs mere om "Drengetur i skoven" her »

Kategori: Drenge projekt, Læringsguide | Kommentarer: 0

23 maj 2013

Udfordring i vuggestuen

Udfordring i vuggestuen Vuggestuepædagogikken er nok det område i dagtilbuddet, der trænger mest til at blive udfordret. Årtiers forskning har vist, at der i vuggestuen lægges den væsentligste kim til børns udvikling, faktisk lærer børnene her mere end de gør i resten af livet; derfor er det vigtigt, at pædagogerne bringer deres viden i spil […]

Læs mere om "Udfordring i vuggestuen" her »


13 maj 2013

Bevægelsesleg – med fokus på drenge!

Bevægelsesleg – med fokus på drenge! – pædagogik, teori & praksis – – ved Mette Steiner    Materialet er  en del af en afslutningsopgave, udarbejdet under et 3-årigt bevægelsesmotoriske efteruddannelsesforløb i rytmik på Gøsselskolen. Se i øvrigt: www.goessel.dk for yderligere oplysninger om det 3-årige efteruddannelseskursus, spændende workshops at deltage i, Gøsselforeningen- og ikke mindst Astrid […]

Læs mere om "Bevægelsesleg – med fokus på drenge!" her »

Kategori: Drenge projekt, Læringsguide | Kommentarer: 0

7 maj 2013

Lærings guide solen (lærerplaner)

DRENGEPERSPEKTIVER + PIGEPERSPEKTIVER = BØRNEPERSPEKTIVER Hensigten med denne læringsguide er at fortælle, hvordan læreplanstemaerne kan bruges som et værktøj til at planlægge og til at evaluere og dokumentere dagligdagens aktiviteter, bl.a. til at huske hvordan aktiviteterne ser ud i et drengeperspektiv – og i et pigeperspektiv. For det vigtigste i pædagogisk arbejde er, at vi […]

Læs mere om "Lærings guide solen (lærerplaner)" her »

Kategori: Drenge projekt, Læringsguide | Kommentarer: 0

22 apr 2013

Tablets i børnehøjde

Tablets i børnehøjde Brugen af tablets i børnehøjde er eksploderet i løbet af det sidste års tid. Vores børn opflaskes i dag med interaktive skærme som legetøj og læringsredskab. iPad’en bliver nærmest en tredje forælder eller medhjælper, der hjælper børnene med at lære at tale, læse og lege. Landet over bliver pædagoger i vuggestuer og […]

Læs mere om "Tablets i børnehøjde" her »

Kategori: Drenge projekt, Læringsguide | Kommentarer: 0

22 apr 2013

Sprog og Drenge

Sprog og drenge Vi ved at drenge har en langsommere sprogudvikling end piger. Vi ved også, at det er nogle forskellige områder der aktiveres i hjernen, når drenge og piger lærer sprog: drenge aktiverer områder i hjernen, der er sensoriske og visuelle, mens piger aktiverer det abstrakte område. Og drenge udvikler deres sprog langsommere end […]

Læs mere om "Sprog og Drenge" her »

Kategori: Drenge projekt, Læringsguide | Kommentarer: 0

12 mar 2012

Hvordan bruger vi naturen

Hvad kan naturen som pædagogisk redskab? Både personlige,sproglige og sociale kompetencer styrkes Udvikler børnenes fantasi og nysgerrighed. En gren bliver pludselig til et fly eller en skyder. Med mindre larm og mere plads, er naturen den perfekte ramme for fordybelse Naturen giver rum til at lege med færre konflikter. Konkrete eksempler Fange insekter: Dette kan […]

Læs mere om "Hvordan bruger vi naturen" her »


12 mar 2012

Samtaler med børn

At pædagogen er opmærksom på børnene – og tør tale med dem – er det allervigtigste. Også i forhold til det tværfaglige samarbejde har samtalerne væsentlig betydning. Vi vil her beskrive, hvordan vi i hverdagen skaber mulighed for, at det bliver tydeligt for enkelte barn, hvem af de voksne der er særligt inde i det […]

Læs mere om "Samtaler med børn" her »

Kategori: Læringsguide | Kommentarer: 0 | Tags: , , , ,

12 mar 2012

Hvordan styrkes barnets mimiske udtryk

Forforståelse Man kan arbejde med indre billeddannelse ved at arbejde med pantomime. Når barnet fortæller og samtidig mimer til, kommer der fokus på de indre billeder – både barnets egne og hos den der lytter til fortællingen. Når barnet siger: ”Jeg har lige fundet en regnorm henne ved gyngerne” kan barnet erindre scenen hvor det […]

Læs mere om "Hvordan styrkes barnets mimiske udtryk" her »

Kategori: Læringsguide | Kommentarer: 0 | Tags: , , , , , , ,