10 mar 2012

Forestillingsbilleder

Forestillingsbillederne er centrale i læreprocessen, fordi det er her vi skaber den første helhed af ydre og indre indtryk. Disse forestillingsbilleder vil meget hurtigt blive en del af perceptionen og dermed indgå i 3-filtret og vores evne til at opfatte, hvad der sker. Men forestillingsbillederne vil også danne grundlag for vor handlen efterfølgende. Vi agerer […]

Læs mere om "Forestillingsbilleder" her »


10 mar 2012

Projektets læringsbegreb

Begrebet læring har gennem tiderne givet anledning til mange diskussioner mellem fagfolk. Det enkle spørgsmål: hvordan lærer børn? er ikke helt så let at besvare. Fordi det faktisk er en temmelig kompliceret proces med mange faktorer og aspekter involveret. Og mange holdninger fra de voksnes side til, hvad børn skal lære. Vi skal ikke i […]

Læs mere om "Projektets læringsbegreb" her »