De tre bukke Bruse

eller hvordan kan man lave fælles aktiviteter i et hus med specialgruppe

Af Linette Frandsen, Jens Evald Jørgensen og Pernille Dyvekær Steensborg

 

I Børnehuset Nattergalen har vi et specialtilbud med børn med forstyrrelse inden for det autistiske spektrum eller med kognitive vanskeligheder, hvilket giver udfordringer med basal indlæring.

Vores gruppe er kendetegnet ved at det er børn der er visiteret til gruppen, dvs. at man har vurderet at de ikke kan inkluderes i normale institutioner, men har brug for et specieltilbud eller med en særlig tilrettelagt pædagogik

Specialgrupper rummer typisk flere drenge end piger og 3 ud af 4 autister er drenge. I vores specialtilbud har vi kun 1 pige ud af 14 børn.

Vi mener at der er et stort behov for at kunne udnytte og indrette, aktiviteter og rammer – så vores børn med særlige behov, får bedre muligheder for at øve tilkobling og deltagelse i fællesskaber.

Det betyder at vi har stillet skarp på både hvordan specialgruppen samlet fungere, men også på hvordan specialgruppen fungerer i forhold til det øvrige hus. Hvad skal der til for at vores specialbørn kan deltage i  det fælles og omvendt.

Det er vigtigt at arbejdet i en specialgrupper ikke kun er en monofaglig opgave, men der skal kigges på hele det tværfaglige område. Hvordan kan alle, der er tilknyttet opgaven bidrage med en flerfaglig tænkning, – her tænkes PPR, fysioterapi og sagsbehandlere med flere,  -ikke mindst det faglige samspil med forvaltningen.

 

Læringsmiljøer og deltagelse – set fra et voksenperspektiv

Den måde hvor læringsmiljøer tilrettelægges er meget forskellige:

  • RUM 1. Vi går foran for børnenes fællesskaber = Voksenskabt deltagelsesrum
  • RUM 2. Vi går ved siden af og er med i børnenes fællesskaber= Voksenstøttet deltagelsesrum
  • RUM 3. Vi går bagved og iagttager børnenes fællesskaber på afstand, Børn eksperimenterer, leger og positionerer sig i børnefællesskabet (”fri leg”)

I nattergalen har vi aktivt arbejdet med at tydeliggøre disse forskellige rum – både for børnene men i særdeleshed for de voksne. Alle tre former for læringsrum er vigtige for alle børn. Men børnenes forudsætninger er forskellige og børnene fra vores specialgruppe har et særligt behov for guidning og struktur, og derfor vil vi her fremhæve bruge af rum 1.

 

Legeeventyr: De 3 Bukke Bruse

Her følger lidt udpluk fra et konkret eksempel fra vores specialgruppe, hvor aktiviteten udspiller sig i rum 1, hvor deltagerrummet er voksenskabt.  Aktiviteten er illustreret med fotos.

Overordnet tænker vi strukturerede aktiviteter ud fra følgende punkter:

–         Forforståelse

–         Aktivitet

–         Efterbearbejdelse

 

Forforståelsen

Forforståelsen for denne aktivitet kan være at have fået fortalt De 3 Bukke Bruse, eksempelvis i almindelig bogform (evt. via Læseleg), via flanellograf eller eventyrkuffert.  (En eventyrkuffert indeholder små figurer og rekvisitter, som bruges til at fortælle med. Kufferterne kan selv laves eller købes samlet på nettet)

Med disse figurer er det lettere at genfortælle eventyret, da der er noget konkret/visuelt for barnet at forholde sig til og i fortællingen tydeliggøres fortælleformen via start, midte og slutning.

Niveauet af genfortællingerne afhænger af alder, sprogligkompetencer og forestillingsevner. For de yngste vil det der har mest fokus være der, hvor gederne møder trolden. For de ældre eller stærkere sproglige børn vil det helt klart kunne fortælle eventyret med mange forskellige elementer og med en start, midte og en slutning. Nogle børn som er fortrolige med eventyret, vil også begynde at eksperimentere og finde på nye historier ud fra figurerne, eller bytte om på rollerne så gederne eksempelvis er de onde og trolden den gode.

 

Aktiviteten

I denne situation har vi valgt at 4 børn er deltagere, 2 af børnene er indskrevet i vores specialgruppe og 2 af børnene er fra vores basishus.

Den voksnes rolle vil være den styrende (går foran) og der vil være klar struktur på forløbet, men med plads til børnenes forskelligheder og ideer.

Den voksne er oplæser/fortæller, hvorimod børnenes opgaver er at sige replikkerne og udfører handlingerne.

Eventyret har et fælles udgangspunkt/omdrejningspunkt. Legelandskabet/læringsmiljøet er udført med man lige har ved hånden; puder, madrasser, tæpper mv. – kun fantasien sætter grænser.

Eventyret leges igennem nogle gange hvor børnene på skift prøver de forskellige roller og bliver mere fortrolige og måske også mere modige.

 

Efterbearbejdelsen

Efterbearbejdelsen kan ske ved at man arbejde videre med lignende aktiviteter så som at male sig om en trold, finde udklædning, sy, klippe, klister, male kulisser, papmachegevir osv. Disse legeting kan være en del af legemiljøet på stuen. Børnene kan selv tage udklædningstøjet frem og lege men med støtte fra en voksen fra sidelinjen.

 

Opsamling

Pædagogik er en dynamisk proces, – i specialtilbud hvor børnene typisk har udfordringer med social forståelse, kommunikation, abstraktion, begrebsdannelse, differentiering og generaliseringer må vi hele tiden finde nye løsninger. (Inspireret af teacch)

Det kræver at pædagogerne på vegne af børnene inviterer indenfor. Det kræver at den voksne har tænkt aktiviteten igennem og først og fremmest i aktiviteten kan improvisere.

Hvis vi skal øve tilkobling til det øvrige hus, kræver det at vi organiserer fællesaktiviteter, men også at vi inviterer hinanden indenfor. Det kræver prioritering og engagerede voksne at fremme de meget voksenstyrede og voksenguidede aktiviteter, og det er den vej vi har erfaret inklusionen lykkes.

Som Anne-Vibeke Fleischer, specialist i børneneuropsykologi udtaler:

”Jo mere tydelig den voksne er, jo mindre skal barnet arbejde med at forstå den voksne. Børn med manglefuld forestillingsevne har brug for, at de voksne er så klare og tydelige, at der ikke stilles unødvendigt høje krav til barnets forestillingsevne.“

De tre Bukke Bruse 2  oplæg i word

 

 

Har du haft glæde af indlægget her eller har du nogen spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive en kommentar herunder eller hent vores RSS feed til din news reader.
maj 24, 2013 | Kategori: Drenge projekt, Læringsguide | Kommentarer: 0 | Tags: , ,

 

Skriv en kommentar