Hvordan styrkes barnets mimiske udtryk

Forforståelse
Man kan arbejde med indre billeddannelse ved at arbejde med pantomime. Når barnet fortæller og samtidig mimer til, kommer der fokus på de indre billeder – både barnets egne og hos den der lytter til fortællingen.

Når barnet siger: ”Jeg har lige fundet en regnorm henne ved gyngerne” kan barnet erindre scenen hvor det fandt regnormen i billedform, som indre forestillingsbillede. Når barnet så også pantomimer til, og med armbevægelser viser hvordan han/hun samlede den op med ansigtsudtryk viser hvordan han/hun så ud i hovedet mens ormen hang mellem fingrene – bliver scenen mere tydelig for det indre blik. Også den der lytter til den lille historie får et levende billede på nethinden.

Pædagogen viser vejen i de daglige ordvekslinger med børnene – og pantomimer selv.
Herved skabes en kultur i institutionen, hvor det bliver selvfølgeligt at pantomime til de små historier der fortælles dagen igennem

Aktiviteter
Højtlæsning. De fleste gør det i forvejen, de sukker og stønner og viser ansigtsudtryk når de læser historier for børnene. Dette er med til at vise vejen.

Sanglege. Også her er det selvfølgeligt at pantomime til teksten.

Bien og bikuben. En leg hvor alle børnene er bier. En af bierne har gemt en honningkrukke ude på legepladsen uden at de andre har set hvor den er, og skal nu pantomime til de andre, så de kan finde stedet. Enten går alle bikubebierne straks på ”skattejagt” eller også sendes en ud af gangen. (Afhængigt af børnenes alder, hvordan børnegruppen fungerer og situationen i det hele taget)

Drama. Se læringsguide for drama. Her indgår pantomime som integreret element.

Gætteleg. Man skiftes til at pantomime et dyr, en person, en situation (spise fx) og de andre skal gætte hvad det er

Aktiviteter for de voksne
Personalet kan med fordel opøve deres egen pantomime ved diverse lege (på personalemøde fx), bla gættelegen hvor man pantomimer en hel lille historie.

Ps:
Det mimiske er også et før sprogligt niveau, som kan bruges i vuggestuen

Har du haft glæde af indlægget her eller har du nogen spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive en kommentar herunder eller hent vores RSS feed til din news reader.
mar 12, 2012 | Kategori: Læringsguide | Kommentarer: 0 | Tags: , , , , , , ,

 

Skriv en kommentar