Hvordan dagplejen kan styrke børns billeddannelse

Det lille barn lærer mere gennem de første leve år end resten af livet, det er her barnet skal blive et helt menneske, fra at være 100 % afhængig af mor, far og andre voksne, til gennem udvikling og læring, at blive kompetent og mindre afhængige af voksne.
Drivkraften i denne udvikling er barnets nysgerrighed, forestillingsevne og fysiske udvikling.

Det lille barn lærer gennem de gøremål og den kommunikation, der er i hverdagen. Det er barnets tidlige erfaringer, der danner baggrund for dets kommunikation og senere for sproget. En kommunikation der både er nonverbal og verbal.
Lad derfor barnet være med i dine gøremål, vis og fortæl om alt det du gør. Barnet lærer bedst ordene ved samtidigt at opleve tingene med så mange sanser som muligt, dufterøresehøre – evt. smage. På den måde lærer barnet begreber.

I denne meningsfulde kommunikation lærer barnet sig sprogets byggeklodser, samtidigt med at det konstant eksperimenterer med selv at anvende dem enten med ord eller fagter.

Barnet bruger sine erfaringer i sit liv til at danne forestillingsbilleder eller som vi kalder det i projektet ”et indre billede”. Erfaringerne afprøver barnet konstant i forhold til omgivelserne.

Meningsfuld kommunikation med et lille barn er noget, der sker i her og nu situationer. Det kræver at den voksne er nærværende, indlevende (empatisk) og konkret. Den voksne skal være god til at aflæse det lille barns signaler og fagter. Forsøge at opfange hvad det er barnet forsøger at kommunikere enten med ord eller fagter. Man skal være lyttende og iagttagende, nysgerrig efter hvad barnet er i gang med eller forsøger at kommunikere. Der er næsten altid en ide med det barnet gør, og meget ofte hænger det sammen med noget det lige har oplevet eller har oplevet måske fra dagen før.

Derfor:

 • iagttag det barnet gør, så kan du finde ud af, hvad der optager barnet
 • følg op på det, der optager barnet i din tilrettelæggelse af hverdagen
 • vær tålmodig når barnet forsøger at kommunikere
 • forvent at der er en mening med det barnet gør eller kommunikerer
 • gør tingene i barnets tempo, så det kan nå at få sine erfaringer
 • foretag dig ting sammen med barnet, der giver dem kendskab til de nære ting i hverdagen, og derved stimulerer deres indre billeddannelse
 • fortæl og vis alt hvad du gør i hverdagen
 • vær så konkret som muligt, i modsætning til et større barn, kan man f.eks. ikke sige til et dagplejebarn, ”det snakker vi om senere”
 • gør aktiviteterne overskuelige og meningsfulde for barnet
 • gentag aktiviteterne, gerne omkring 5 gange, så kan du også følge med i hvad det enkelte barn har oplevet og, hvilken læring barnet har fået

Eksempel på en tur i nærmiljøet – volden i Brøndbyøster

Turen starter allerede fra man begynder at forberede sig, og det er her der er mulighed for at give børnene masser af forståelse/oplevelser af hvad de skal, hvis du giver dem tid og mulighed for det. De kan få en masse erfaringer og derved stimulerer man børnenes indre billeddannelse.

Allerede når du begynder at tænke på, at I skal på en tur, vil dine dagplejebørn mærke at der er ved at ske noget. Sæt ord på det du/I er i gang med her og nu.

Eksempler:
”Nu skal vi en tur ned til Volden, men først skal vi have pakket noget mad og noget at drikke” – pak det sammen med børnene, lad dem pakke med, eller lad dem se du gør det alt efter alder, sig hvad du pakker sammen, etc.

”Og så skal vi have overtøj på, hvor er din jakke Sofie”? – lad Sofie selv prøve at finde sin jakke, eller vis du finder den. ”Der var jakken”
– tøjet tages på, og hvis de kan, gør de det selvfølgelig selv. Imens snakker om hvad børnene får/tager på, jakke, sko, om det er varmt udenfor, at det måske regner, etc.

Ude ved barnevognen: ”Nu går vi ned på Volden”. ”Vi skal se, om vi kan finde nogle regnorme”, etc.

På vejen ned til Volden vil der være mange vigtige ”forhindringer”, som vil optage børnene og gøre de stopper op eller kommunikerer herom fra barnevognen. Lad så mange børn som muligt gå selv, det stimulerer også deres fysiske udvikling, og det er meget lettere at se og opdage, hvad der optager børnene. Følg op på det, der optager børnene, stop op, lyt og aflæs hvad børnene ser, hører, etc. Læg med andre ord mærke til, hvad børnene reagerer på.
Eksempel; kig på stenen, der bliver fundet, mærk på den – er den vår, er den sandet, er den ru, er den kold, etc. Lyt til den (nej den siger ikke noget), måske er der en anden sten, der er mindre, etc.

På Volden:
Op med børnene fra barnevognen (sørg for at forældrene giver dem regntøj med). Børn i barnevogne bliver ikke stimeleret ret meget.

Og så er det i gang med at finde regnorme sammen med børnene. Eller hvad man nu har stillet i udsigt, de skal opleve. Regnormen skal undersøges, den er lidt våd, den er lang med riller, har den et hoved, hvor bor den, lugter den, siger den noget, er den blød, hvad spiser den. Du skal hele vejen rundt, brug alle sanserne, få mange detaljer med.
Tag et billede af børnene med regnormen, så I kan snakke om jeres oplevelser senere og I kan se på billederne igen, når I skal på samme slags tur.
Hvis det er blade I skal finde, så lad børnene føle på bladet, er det glat eller ru, er det vådt, det er tyndt, det kan gå i stykker, det er grønt, det lugter, etc.
Lad snakken gå og se hvor lang tid børnene, måske særligt de største børn, kan koncentrere sig.

Fortæl forældrene hvad I er i gang med, det er vigtigt, så kan de også følge op på det.

Dagen efter kan man følge op med f.eks. at gå biblioteket og finde en bog om regnorme. Det giver også den voksne mulighed for at finde ud af, hvad de f.eks. spiser, etc. Man kan tage den med hjem og komme den i en beholder med jord, så kan man se på den mange gange. Eller måske kan man også finde regnorme i legestuen eller i sin egen have. Det kunne eksempelvis også være at synge en sang om regnorme, den voksne kunne tegne/male en regnorm, lade barnet imitere en regnorm (krybe hen af gulvet), etc.

Det er godt at holde fast i samme emne med alle de indfaldsvinkler, man kan finde på, herved lærer man barnet begreber.

Når man f.eks. kigger på regnorme, er det vigtig at afskille egne følelser, så børnene kan få deres egne erfaringer og derved danne deres egne indre billeder.

Der er uendeligt mange oplevelser at opdage på de små ture, I tager i jeres nærmiljø. Det er bare om at få fantasien i gang og være nysgerrig på børnenes vegne.

Eksempler på hvad man kan opleve:

 • regnorme
 • vandpytter
 • sand
 • jord
 • blade
 • græs
 • bakker man kan trille på
 • snegle
 • tidsler – forsigtigt
 • biler
 • sten
 • blomster
 • etc.

Dagplejen
Gyrite Johansen

Har du haft glæde af indlægget her eller har du nogen spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive en kommentar herunder eller hent vores RSS feed til din news reader.
mar 12, 2012 | Kategori: Læringsguide | Kommentarer: 0 | Tags: , , , , , ,

 

Skriv en kommentar