Læringsguider

Hvordan ser dagtilbuddet ud i et drengeperspektiv,

Læringsguider.

 1. Udfordring i vuggestuen

 2. Bevægelsesleg – med fokus på drenge!

 3. Lærings guide solen (lærerplaner)

 4. Sprog og Drenge

 5. Tablets i børnehøjde

 6. De tre bukke Bruse

 7. Drengetur i skoven

Børns indre billeddannelser

I det indledende arbejde har projektgruppen drøftet, hvilke guider der kunne være spændende at få lavet. En læringsguide er her tænkt som en hjælp til personalet til, hvordan man kunne gøre, hvis man vil arbejde mere systematisk med børns indre billeddannelse.

Mindst 10 læringsguider

læringsguideNøgleordet for en læringsguide er hvordan. Altså nogle fiduser og principper til, hvordan man kan få omsat teori til praksis. Og en læringsguide bygger på gode eksempler og erfaringer fra den praktiske hverdag i dagtilbud. I projektet er der i første omgang valgt 11 områder, hvor vi gerne vil udvikle læringsguides:

 1. Hvordan kan der læres af skabende billedarbejde
 2. Hvordan hentes turene ind i institutionen
 3. Hvordan kan man gennem eventyret arbejde med sproglig læring?
 4. Hvordan arbejdes med vuggestuebørnenes sprog
 5. Hvordan arbejdes med drama
 6. Hvordan bruges digitalkamara til børns fortælling
 7. Hvordan fortælles en historie
 8. Hvordan PPR bruges til at finde børns ressourcer
 9. Hvordan dagplejen kan styrke børns billeddannelse
 10. Hvordan styrkes barnets mimiske udtryk
 11. Samtaler med børn

EKSTRA i forhold til projektmappen: Nedenstående ligger kun online på hjemmesiden.

Børns finurlige billeder

De fleste kender bøgerne; Hvad børn dog siger… eller tv udsendelserne, hvor børn fortæller om et eller andet. Selv reklamer om mælk bruger børns indre billeddannelse i deres indslag. For vi synes som voksne, at børnenes indre billeder er sjove og skæve i forhold til de faste billeder, vi med tiden bygger op.

Og det er lige præcis denne proces, hvor børn danner sig deres egne indre billeder, projektet skal være med til at fremme. Ikke ved at ændre børnenes billeder, men ved mere systematisk at udfordre dem til at skabe nye billeder – og være med til at give dem oplevelser og erfaringer, der er råstoffet for billeddannelse. Og dermed også for den begrebsmæssige og sproglige udvikling.

Det store “problem” med børns billeddannelse er, at den ikke kan sættes ind i en fast skabalon. De voksne kan altså ikke på traditionel undervisningsmanér planlægge “gennemgang af stoffet”. Hvert enkelt barn har i de konkrete situationer hver deres tilgang til både situationen og emnet. Afhængig af barnets viden, humør og hvem de er sammen med – og hvad de er optaget af.

En myre på legepladsen kan på denne måde blive lige så stor en oplevelse som en udflugt til Zoologisk Have. Hvis vi som voksne er gode til at bruge anledninger til at udfordre barnets indre billeddannelse og sprog. Og en myre på slotspladsen kan pludselig blive lige så interessant som den Dronning, der er usynlig her og nu.

Det er vores opgave som voksne at fange og opmuntre sådanne situationer og deres muligheder for at fabulere og fortælle – der betyder at børnene danner billeder for deres indre øje. Projektet går ud på at videregive så meget god viden og idéer til, hvordan det kan gøres i praksis. Det er det, læringsguider, hjemmeside og kurser skal bruges til: at udfordre den voksnes indre billeddannelse mht. arbejdet med små børns læring.

Noget der da kan kaldes pædagogisk kompetence.