Lav din egne handleplaner

Her en enkelt opskrift på, hvordan man kan lave en handleplan, som tager sit afsæt i en pædagogisk læreplan.

Indledning: Indledningen bruges til at afgrænse og introducere en handleplan. Her kan beskrives lidt om hvilke børnegrupper den retter sig imod og hvilke temaer i f. eks et eventyr, man vil tage op.Over hvor lang tid skal planen strække sig?
Mål Her skal man være rimelig præcis, hvad man vil nå, og hvad man vil skabe læring omkring, målene skal være meget konkrete.Her bruger vi fokusord som indikatorer….., men de kan også have erkendelsesmæssig  karakter,  f.eks.  at skabe læring omkring nærmiljøet.
Delmål Behøver ikke at være der, men er et trin på vej til målet.Delmål er faktisk meget anvendelige i midtvejsevalueringen.
Forforståelse Metode Her begynder aktiviteten. Det er her vi begynder at afstemme vore forestillingsbilleder med børnene. Vi forberede børnene på selve hoved aktiviteten, ved at bruge forforståelse.I metode beskriver man hvad forforståelsen skal bestå af.
Aktiviteten metode Hovedaktiviteten, skal skabe læring omkring målet(målene). I sprogarbejdet skal man sikre en masse gentagelser, og helst give barnet nogle nye erfaringer, som de selv sprogligt bearbejder.I metode beskriver man kort, hvad man vil gøre for at opfylde målene.
Efterbearbejdningen  Der er mange muligheder for efterbearbejdning, male efter eller under turen, spise brødet efter bagning, tage opskriften med hjem til forældrene. Beskriv hvilken efterarbejdning men vælger.
Dokumentation Hav en overvejelse om hvordan man vil dokumentere  læreplanen, f.eks. foto, udstilling, teater eller andet.
Evaluering Nåede vi målene, hvordan skabte vi læring for det enkelte barn, osv.Find en evalueringsmetode der passer til dig. Nogen er gode til at skrive op hver dag, andre samler op på andre tidspunkter. Tal med kollegaerne om hvordan de oplever læringens udvikling hos børnene. Nogle børn kan pludselig sige en hel masse om de aktiviteter men i en hel anden sammenhæng.

Handleplan for ”voldborg”

Når prinsessen banker på prinsens dør i ”Prinsessen på ærten”, er det et frygteligt vejr. Det regner og stormer og prinsessen er drivvåd. Vi vil i denne læreplan sætte fokus på vejret og få en snak omkring alle de forskellige vejrtyper der er.

Mål

At børnene ved at kigge på vejret og ved fortælle, hvordan det er, også kan bruge det at have det rigtige tøj på , når de går på legepladsen.

Fokusord

Solskinsvejr – blæsevejr – regnvejr – snevejr – overskyet vejr – tordenvejr.

Vi arbejder også med begreberne kulde og varme.

Delmål

At børnene sætter piktogrammer op om vejret, så de andre børn kan se, hvordan vejret er.

Forforståelse

Vi læser i bøger som handler om vejret og snakker om vejret. Børnene skal se en vejrudsigt fra fjernsynet på video.

Aktiviteten

Hver morgen kl. 9.00. samles vejrgruppen. Vi går på legepladsen og snakker om dagens vejr. Når vi alle er blevet enige om, hvordan vejret er i dag, går vi ind til den hvide tavle i alrummet og sætter piktogrammer op om dagens vejr. Dagens vejr bliver lavet af 4 børn i en uge af gangen.

Efterbearbejdning

Børnene går selv hen og ændre vejrtavlen, hvis vejret ændrer sig i løbet af dagen.

Vi går på ture i nærmiljøet og mærker vejret.

Dokumentation

Vejrtavle, fotos,  tegninger

Evaluering

Hvordan har børnene brugt vejrtavlen?

Hvordan fortæller de om vejret?,

Hvordan bruger de fokusordene. 

Download handleplan skema

Har du haft glæde af indlægget her eller har du nogen spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive en kommentar herunder eller hent vores RSS feed til din news reader.

 

One Response to “Lav din egne handleplaner”

  1. Spændende, vi står netop og skulle bruge handleplans skema til et projekt. vi takker

Skriv en kommentar