Projekt Rapport

Nattergalen er et børnehus der fusionerede for snart 3 år siden. Vi har herved samlet 2 almindelig dagtilbud + en specialgruppe, på en nedlagt skole hvor vi har utrolig gode fysiske muligheder. Institutionen ligger i Brøndby Strand, og har en del børn der både er begavet og udfordret med to sprog.

 

Lige som andre kommuner, har vi i Brøndby også skulle udvikle strategier til at inkluderer børn bedre i vores hverdag, herunder har vi deltaget i Vida + (Videns baseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud).

 

Dette projekt: ”Hvordan ser dagtilbuddet ud i drengeperspektiv?” handler ikke kun om drenge, det handler om børn. Det handler om hvordan vi som fagfolk, bliver bedre til at tage udgangspunkt i de enkelte børns forudsætninger og interesser når de skal lære og få et spændende liv i deres dagtilbud. Dette uanset om de er drenge eller piger.

 

Hvis vi skal opsummere på 2½ linje, er det helt centrale altså; at vi med dette projekt gerne ville sætte gang i en udvikling i Nattergalen, hvor vi ville være bedre til at komme hele vejen rundt i børns udvikling – eksemplificeret i de 6 læreplanstemaer, samt at vi som voksne skulle blive bedre til at forstå og håndtere børnenes perspektiver.

 

Vi tog udgangspunkt i drengene, for at blive klogere på drengene. Vi oplevede f.eks. at drengene ofte skabte deres egne lege væk fra de voksne – gerne ude på gangen. Vi satte særligt fokus på drengene og fandt frem til at vi ligesom mange andre dagtilbud generelt matcher pigernes perspektiv bedre – altså generelt de aktiviteter hvor sociale kompetencer og sproget vægtes. Til gengæld stod det dårligere til med aktiviteter hvor drengenes perspektiv tilgodeses – aktiviteter hvor krop og bevægelse, natur og naturfænomener – herunder hvor heltelege og vilde lege udfoldes.

 

Interessant var det også, at vi kunne se på husets indstillinger til PPR og på børnene i vores specialgruppe, at der er en klar overrepræsentation af drenge. Derfor var det vigtigt for os at sætte luppen på dette område, dels for at blive klogere, men også for bedre at kunne rumme kønsdiskussionen, således at drengene ikke bare blev outsourcet til de få mænd der nu engang er ansat i vores institutioner, men også for bedre at kunne diskutere både pigernes og drengenes behov.

 

Ovenstående gjorde at vi valgte at forfølge interessen – og vi søgte BUPL’s udviklingsfond og var lykkelige da vi fik et positivt svar og kunne sætte projektet i gang i foråret 2012.

 

Jeg vil her takke BUPL mange gange for støtten som har været en stor hjælp til at holde gang i en helt nødvendig faglig udvikling hos os i Nattergalen og forhåbentlig som inspiration og hjælp i andre dagtilbud. Som et nyt fusioneret børnehus med over 130 børn og 35 voksne har denne faglige udviklingsproces været en god metode til at udvikle et fælles fagligt verdensbillede og en differentieret praksis.

 

Jeg meget gerne takke personalet for deres engagement, – det er dejligt at man kan se resultaterne i hverdagen. Tak Nattergalens Koordinationsgruppe, for at have løftet projektet. Tak til projektets følgegruppe som har fulgt projektet nært og bidraget med input. Tak til Kulturhuset Brønden, som lagde lokaler med mere til i vores projekt afslutnings uge. Tak til Axel Nielsen (Sejlerhuset) Mette Steiner (dramapædagog) Lise Steffensen (Idrætspædagog)Marianne Qvist og Berit Frandsen (Køge idrætsbørnehave)- uden jer var uge 22 ikke blevet en succes. Tak til politiet for at I tog jer tid til at hilse på en masse nysgerrige børn.  Og sidst men ikke mindst – tak til Børne- Kultur og Idrætsforvaltningen i Brøndby Kommune, for at man har bakket op om projektet.

 

En stor del af rapporteringen fra dette projekt er lagt på her på hjemmesiden– nemlig projektets læringsguides og centrale dokumenter. Derfor er denne rapport fokuseret på at fortælle om idéen og teorien bag projektet samt dets resultater.

rapporten kan læses RAPPORT DRENGE

 

 

 

Har du haft glæde af indlægget her eller har du nogen spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive en kommentar herunder eller hent vores RSS feed til din news reader.
sep 30, 2013 | Kategori: Drenge projekt | Kommentarer: 0 | Tags: ,

 

Skriv en kommentar