Tablets i børnehøjde

Tablets i børnehøjde

Brugen af tablets i børnehøjde er eksploderet i løbet af det sidste års tid. Vores børn opflaskes i dag med interaktive skærme som legetøj og læringsredskab. iPad’en bliver nærmest en tredje forælder eller medhjælper, der hjælper børnene med at lære at tale, læse og lege. Landet over bliver pædagoger i vuggestuer og børnehaver i stigende grad udstyret med iPads/tablets, smartphones og digitale kameraer. Men der er ikke altid tænkt nærmere over, hvordan pædagogerne konkret skal bruge teknologierne til at støtte børnenes sociale, sproglige og faglige udvikling.

Også her i huset har vi været så privilegerede at få 10 nye tablets (iPads). I forvejen har huset haft computere, både til børn og voksne. Vi har kameraer som primært er anvendt af de voksne. Herudover har huset en projekter som vi mest bruger i personalesammenhænge, men som vi også, ind imellem har brugt som billedfremvisning for børnene. 

Vi har været gennem en proces med masser af forsøg og fejl og disse erfaringer vil vi gerne dele med andre, der skal i gang med dette medie. For det har været vigtigt for os, at når børnene leger med tablet’en i børnehaven, ligger der et bevidst pædagogisk sigte bag legen, som følger den pædagogiske handleplan. For de små børn i vuggestuen handler det særligt om udviklingen af godt sprog og finmotorik, hvor det i børnehaven handler mere om at udvikle samarbejdsevner, sprog og talforståelse. For de lidt større børn skal der skabes opmærksomhed på etiske grænser og på at bruge medierne til at skabe nye udtryk f.eks. billeder, collager med mere.

 

Alle drages af iPad’en

Som et led i vores drengeprojekt har vi forsøgt at zoome ind på noget af det, der i høj grad interesserer drengene. Drengene bliver ”draget” af de elektroniske medier: computere, Nintendo, tablets, osv. Og pigerne kan nu også godt lide dem.

Selv ønskede vi at udvikle vores IT færdigheder og brug, ligesom vi gerne vil bidrage til at ruste vores børn til den digitaliserede verden de skal agere i. Vi kan allerede nu afsløre, at vi har genlært, at vi ikke skal lade iPad’en gøre for meget af arbejdet for os. Det skal stadig være læreren/pædagogen/den voksne, der er den vigtigste faktor for læring. Apps kan være et godt supplement, men vi kan ikke overføre den didaktiske trekant mellem barn, voksen og stof til barn, iPad og stof.

 

Så hvordan gjorde vi?

Allerførst nedsatte vi en digitaliseringsgruppe bestående af en medarbejder fra hvert team/2stuer. Gruppens rolle er at indhente viden om og være ambassadører for brugen af digitale medier. Udvalget mødes ca. hver tredje måned.

En medarbejder blev valgt til at være ansvarlig for opsætning, indkøb mv. Konkret og praktisk tilrettelagde vi processen således:

Anskaffelse

 • Valg af tablet – vi valgte iPads fra Apple
 • Cover – vi valgte et robust materiale der gør at vuggestuebørnene også kan være med
 • Vi købte et gavekort til applestore i Fona (250,- rigeligt som opstart)
 • Vi oprettet og indstillet med samme apple id – Dette gøres på computeren 
 •  Alle 10 iPads blev synkroniseret, så når I køber en app på én tablet, kan den hentes på alle
 • Sikring – Alle tablets blev sat op til ”Findmyipad”

Ibrugtagning/implementering

Parallelt med anskaffelse var det vigtigt for os at indhente viden. Derfor deltog digitaliseringsgruppen i forskellige oplæg, workshops og besøgte en institution der havde specifikke erfaringer vi lade os inspirere af:

-Workshop/pædagogisk IT café: Dagtilbud, it/medieleg og læring

EMU – (Danmarks undervisningsportal) og professionshøjskolen UCC stod for arrangementet og her opsummeret i de væsentligste punkter: 

 • Digitalisering er ikke et valg – det er et vilkår! – at være på vej mod en digital kultur!
 • Børn styrker deres evner til at reflektere, analysere og være kreative i deres omgang med medier
 • Det er børnene der skal styre de digitale medier og ikke omvendt.  – Vi skal være kritiske i vores valg af apps, en tablet er ikke kun til apps
 • Pædagogerne behøver ikke være digitale mestre, men de skal være nysgerrige og være klar til at udforske mulighederne med alt fra kameraer, video og digitale mikroskoper til computere og tablets – sammen med børnene

-På Nationalmuseet

Nationalmusset afholdt et seminar om Børns kompetenceudvikling og digitale dannelse med IPad. Et meget givende seminar, hvor vi som voksne fik en større forståelse at børn og unges brug af medier samt en introduktion til forskellige lærerige apps. Søren Gundelach som var blandt oplægsholderne gav et bud på, hvad en god app skal indeholde:

 • den skal kunne skabe og producere
 • den skal kunne lærer fra sig
 • den skal havde en social værdi

Dette har været med til, at vi er blevet yderligere kritiske for, hvad vi vælger i appstore.

-Børnehaven Nyrup

Vi valgte at besøge en institution i Nordsjælland som havde været med i et projekt om it og medieleg. Her fik vi mange konkrete ideer til, hvad man også kan bruge en Tablet til, da man i denne institution, stort set ikke anvendte apps.    

 

Brug af tablets i dagligdagen

Punktet om, at pædagogerne ikke behøver at være digitale mestre, blev afsættet til at kaste os ud i det. Vi fik grønt lys, og næste step i processen var blot at gøre det. Vores iPads var nu sat op til brug, fordelt på stuerne…. Og vi var i gang.

For os var det vigtigt at vi ikke lavede en masse regler om brugen men netop gav og tid og rum til at eksperimentere. Vi skitserede hvad en tablet kan bruges til som inspiration til kollegerne:

Leg og læring (Underholdning – edutainment). Småbørn lærer gennem gentagelse, farve genkendelse og interaktion. Tablets interaktive design styrker hvert af disse aspekter af læring. iPad’s er umiddelbart lydhøre og tålmodig enheder, og deres store touch-skærme er let for småbørn at bruge som de udvikler deres finmotorik.

 Dokumentation

 • Fotos – (både med voksne og børn bag kameraet)
 • Videooptagelser – (til børn, forældre og observationer)
 • Skriftlighed for børn – diverse skrive-/tegneprogrammer styrker opmærksomheden på skriftsproget
 •  Skriftlighed for voksne – til noter i mødesammenhænge og v. observation mv.
 •  E-mail internt og eksternt     Internet – info (om dyr, trafik, museer, kommunen, v. møder, på tur med børnene mv.)

Ved implementeringen af tablets i børns læring har vi haft fokus på, at vi som voksne ikke behøver at være it-eksperter. En tablet er som det blev sagt på Nationalmuseet altid: anerkendende, positiv, samarbejdende – og man gør aldrig noget forkert. Noget der også indeholder sit eget dilemma i forhold til for eksempel inklusion: Når barnet er sammen med iPad’en, får det altid sin vilje. iPad’en gør altid, hvad der bliver trykket. Måske opfostrer den hystader?

Voksenrollen er altså afgørende – som Frank Støvlebæk sagde på den pædagogiske IT café: ”Børnehavebørn bliver ikke nødvendigvis klogere af, at deres børnehave køber 14 iPads. De bliver derimod klogere af, at de voksne i børnehaven er åbne og nysgerrige overfor de nye digitale medier.” Og vi kan tilføje: at de voksne husker deres ansvar for at sikre inklusion og læring.

 

Digitalisering ved at trække på samme hammel

Et vigtigt og afgørende element i implementering er formidling. For det er vigtigt at have alle med og her skitseres, hvad vi har gjort i forhold til personalegruppen og til forældrene i huset.

Personalegruppen

Referater – Alle referater fra digitaliseringsudvalget sendes ud til alle medarbejdere kort efter mødet er afholdt (i Nattergalen er alle medarbejdere på Outlook og Brøndby kommunes intranet). Det giver mulighed for at følge med og at påvirke udviklingsarbejdet…

Artikler – Diverse artikler om brug af tablets er blevet og bliver fortsat sendt rundt til alle medarbejdere. Det giver mulighed for at vidensdele og at komme på forkant…

Personalemøde – Oplæg fra gruppen om status samt indtil nu konkret præsentation af to udvalgte apps:

–   Fotohuskespillet (Her kan man lave sine egne vendespil, med egne fotos)

–    Puppetpals (Her kan man lave digitalt dukketeater, med egne fotos)

Forældrene

 • Generelt har vores forældre været begejstret for det nye tilbud – Det er vigtigt at være opmærksom på at formidle den viden, man har tilegnet sig og gå i dialog med forældrene. 
 • Involvering – Vi satte sedler op til forældrene, hvor de kunne skrive forslag til gode apps og hjemmesider.
 • Forældrebestyrelsen er på vej med drøftelse af digitalisering i huset.
 • Skolemøde: I forbindelse med at en masse af vores ældste børn skal starte i SFO i maj og i skole efter sommeren, indkaldte vi forældrene til et infomøde om vores skolegrupper. På mødet fordelte personalet sig i forskellige rum, hvor skolegruppernes aktiviteter blev præsenteret (herunder præsentation af brug af tablets)    
 • Nyhedsbreve – I Nattergalen sender vi en nyhedsbrev ud ca. hvert tredje måned. I marts udgaven, havde vi et stort afsnit om brug at tablet i Nattergalen.

 

Vi har gode erfaringer

Vi er utrolig glade for, at vi nu også kan tilbyde brugen af tablets på lige fod med andre former for aktiviteter i huset. Børnene er vilde med mediet, de er meget hurtige til at finde de muligheder mediet rummer og de er gode til at passe på udstyret. Og vi oplever at børnene hjælper hinanden og skaber sociale relationer på kryds af alder, køn og venskaber.

Faktisk har vi masser af gode historier, hvor IPad’en bidrager på lærende vis, i overensstemmelse med børnenes forudsætninger. Her er bare et par eksempler:

 • Et barn i vores specialgruppe, der normalt har svært ved at indgå i sociale samspil med andre, kan eksempelvist nu godt sidde med et andet barn og fordybe sig i et spil på tabletten.
 •  En dreng som typisk holder sig i periferien i legen med de andre børn, har pludselig fået en helt anden status i gruppen. Da han er vant med at bruge en iPad hjemme, opdagede de andre børn hurtigt at han havde stor viden om hvilke muligheder mediet har. De andre børn bruger ham ofte hvis der er noget der driller eller noget de gerne vil, men som de ikke helt ved hvordan man gør.
 •  Vi har oplevet børn der normalt ikke er så begejstret for puslespil og huskespil finder interesse i det via iPad’en – det jo også sjovt pludselig at se sig selv i et huskespil. – Det er desuden et plus at brikkerne aldrig bliver væk.  Børn som ellers ikke interesserer for bogstaver synes pludseligt at det er sjovt at skrive deres navn. Tal, bogstaver, former og farver bliver spændende på en hel ny måde.

Vi er gået fra at ”eksperimentere og afprøve” til at skærpe brugen, dvs. gøre det mere målrettet. Dette har ikke været ensbetydende med en masse regler om brug/ikke brug, men en øget styring af hvad vi ønsker at bruge iPad’en til. Vi har f.eks. drøftet brugen af lister på stuerne (over hvis tur det er) og hvordan det kan være med til at forstærke fokus på ”at få sin tur”. Vi har dog måttet erkende, at vi ikke lige nu er der, hvor vi kan undvære listerne. Vi håber billedet vil ændre sig, i og med iPads’ene endnu har nyværdi (og derfor er meget eftertragtede) – og i kraft af at vi udvælger særlige apps, der inviterer til mere kreativ anvendelse.

Vi ønsker at fremme den skabende brug af vores tablets og brugen af de gode lærerige apps. Derfor har vi brugt tid på at sortere i de apps, vi havde og fremme personalets forståelse af hvad en god app er. Vi har nemlig erfaret at der findes utrolig mange apps som er gode i forhold til læring. Men at der også er rigtig mange apps som primært er af underholdende karakter.

 

Det er vigtigt for os at det er børnene der styrer tabletten og ikke omvendt

Herudover øver vi os i, at bruge vores IPad’s på forskellig vis. F.eks. ved at tage en IPad med på tur, hvor vi dels kan bruge den som kamera, men hvor vi også meget nemt og hurtigt, kan finde viden om det der optager børnene.

Danyal og Ali ville vide om dem mon er en tiger eller en leopard der er hurtigst – frem med iPad’en og ind på Wikipedia – dette udviklede sig i øvrigt til at se på mange andre vilde dyr.

Man kan lave fangelege, hvor et barn stiller sig i midten af et rum med iPad’en, de andre børn skal så løbe rundt om barnet, mens barnet med iPad’en skal forsøge at ”fange” et andet barn ved at tage et foto. Bliver man fotograferet er man fanget, og den næste til at fange de andre.

På Klokkeblomststuen fandt Emma og Mina ud af, at de kunne danse stopdans med brug af iPad’en.

I vuggestuen synes børnene, det var rigtig sjovt at se sig selv når de sang – bagefter var det også sjovt at se og høre det igen.

Man kan lave skattejagt, 

       …..eller hvad med at lave et tv studie. Kun fantasien sætter grænser for brugen!

 

Vi er på vej til at være aktive i en digital kultur!

Vi mener det har været givende at have en digitaliserings gruppe til at få kickstartet processen. Vi mener at en tablet på alle måder er et meget brugervenligt medie, hvor man stort set ikke kan gøre noget galt. Dette betyder også at alle medarbejdere har været gode til at tage mediet til sig, nogle mere forsigtigt end andre men dog alle på vej.

Efter lidt modgang i forbindelse med et indbrud i institutionen, hvor 8 af vores 10 iPads blev stjålet, fortsætter vi derudaf. Erfaringerne har vist os at hvis vi som voksne er nysgerrige sammen med børnene, når vi længst. Der er mange andre medier at tage fat på. Vi vil også gerne forsætte med at udvikle vores brug af vores almindelige computere og blive endnu bedre til at anvende vores projekter til fremvisning af fotos mv.

 

Og så lige et par praktiske råd og links

 •        Opbevaring – husk overvejelser om hvor jeres tablets skal være om natten?
 •        Opladning/tømning– Hvem er ansvarlig for at tabletten løbende bliver ladt op og tømt.
 •        Husk desuden at have foto/videotilladelser af børnene fra forældrene
 •        Diverse links:

www.emu.dk   – herunder emus værelse

www.paxel123.dk  

www.multidansk.dk  

www.digitalkultur.dk

http://mediaplaying.eu/dansk/Inspiration.html   om forskellige lege

http://www.lege-apps.dk/ 

 http://www.dr.dk/Nyheder/Levnu/Boern/Artikler/2013/0323145054.htm 

  

Af  Pernille Dyvekær Steensborg og Henrik Haubro

 

 

Har du haft glæde af indlægget her eller har du nogen spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive en kommentar herunder eller hent vores RSS feed til din news reader.
apr 22, 2013 | Kategori: Drenge projekt, Læringsguide | Kommentarer: 0

 

Skriv en kommentar