23 maj 2013

Udfordring i vuggestuen

Udfordring i vuggestuen Vuggestuepædagogikken er nok det område i dagtilbuddet, der trænger mest til at blive udfordret. Årtiers forskning har vist, at der i vuggestuen lægges den væsentligste kim til børns udvikling, faktisk lærer børnene her mere end de gør i resten af livet; derfor er det vigtigt, at pædagogerne bringer deres viden i spil […]

Læs mere om "Udfordring i vuggestuen" her »


15 mar 2012

Lav din egne handleplaner

Her en enkelt opskrift på, hvordan man kan lave en handleplan, som tager sit afsæt i en pædagogisk læreplan. Indledning: Indledningen bruges til at afgrænse og introducere en handleplan. Her kan beskrives lidt om hvilke børnegrupper den retter sig imod og hvilke temaer i f. eks et eventyr, man vil tage op.Over hvor lang tid […]

Læs mere om "Lav din egne handleplaner" her »


10 mar 2012

Handleplan for prinsesse og kongemalerier

Indledning Vi har taget udgangspunkt i eventyret om Klods Hans. I eventyret optræder der en prinsesse og Klods Hans, som bliver konge. Ud fra disse to personer vil vi tage udgangspunkt i denne aktivitet, de skal danne rammen om motivet. Børnene kender personerne fra eventyret, TV, besøg på Amalienborg og Danmarks Kongehus, osv. Malerier vil […]

Læs mere om "Handleplan for prinsesse og kongemalerier" her »


10 mar 2012

Fra læreplan til handleplan

Læreplan En Pædagogisk læreplan er den overordnede beskrivelse af de 6 udviklingsområder, som Social- og Integrationsministeriet har vedtaget i serviceloven og udtrykt i bekendtgørelsen om temaer og mål i pædagogiske læreplaner. Læreplanen kan/skal skrives ind i virksomhedsplanen. Området er ved regeringsændringen lagt over under det nye ministerium for familie og forbrugeranliggende. Handleplan En handleplan er en […]

Læs mere om "Fra læreplan til handleplan" her »