Vidensbank

Her vil projektet løbende lægge forskellig viden og erfaringer om arbejdet med børns indre billeddannelse – til inspiration og debat i dagtilbud.

“Den Usynlige Pensel” projektet har fået lavet sin samlet rapport og den vil vi her dele med jer alle.

Her på Denup.dk har vi lagt et eksempel ud til inspiration i at lave din egne handleplaner.
Du kan også hente vores interaktive skema til at indskrive din egne handleplaner.

Artikel af Niels Jægerum omkring Børns Indre Billeder.

Inspiration til det daglige arbejde!

Brøndby kommune Daginstitutionssektor udgav i 1997 kataloget mere dansk for alle.
Savner man ofte! Dette kan man hente som dokument her: